Lisansüstü Programları

Lisansüstü programlar broşürü İNGİLİZCE

Sınav Kuralları

Dönem Ödevi ve Tez Yazım Kılavuzu

İngilizce İktisat bölümünün Yüksek Lisans ve Doktora programları, Türkiye'nin önde gelen lisansüstü iktisat eğitimlerindendir. Programlar (1988-1989 akademik yılından bu yana Yüksek Lisans ve 1992-1993 akademik yılından bu yana Doktora programları), teorinin ve uygulamanın bir araya getirildiği güçlü bir eğitim sağlar. Her iki program da öğrencilerin akademik çalışmalarında daha yetkin hale gelmelerini ve özel sektör ya da kamu sektöründe araştırma ve analiz pozisyonları için rekabet edebilecek seviyeye getirmeyi sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrenciler arasındaki yakın etkileşim, öğrencilere keyifli bir öğrenim deneyimi yaşatır. Yüksek lisanstan mezun olan öğrencilerimizin yarısı Türkiye'de ya da yurt dışında doktora öğrenimlerine devam etmiş ve üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamışlardır. Doktora mezunlarımızın da önemli bir bölümü üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Her yıl, Yüksek Lisans programına 10, Doktora programına ise 5 öğrenci kabul edilmektedir. Eğitimin getirdiği yükümlülüklerin yanı sıra, lisansüstü öğrencilerinin bölümde yürütülen akademik faaliyetlere, özellikle de bölüm seminerlerine katılmaları beklenmektedir.

Başvurular Göztepe kampüsündeki Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne yapılmaktadır. Adaylar programlar hakkındaki daha ayrıntılı sorularını bölümü ziyaret ederek sorabilirler.

Bölüm, şu kriterlerden en az birine sahip adayların başvurusunu dikkate almaktadır:

a) Yüksek Lisans için lisans not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.5 ya da Doktora için Yüksek Lisans not ortalamasının 4 üzerinden en az 3.0 olması.
b) Eşit ağırlıklı ALES puanının 80 ya da üzeri olması.
c) Adayın bir üniversitede arastirma görevlisi olması.

Adayların mülakat sırasında bu standartları sağladığına dair belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Doktora programına başvuran adaylar için önemli açıklama:

Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne teslim edilen belgelerin yanı sıra, Doktora programına başvuran adayların aşağıdaki belgeleri mülakattan en az bir hafta önce Göztepe kampüsünde bulunan bölümde sekreterliğe ya da lisansüstü program sorumlusuna bırakmaları gerekmektedir:

a) İletişim bilgilerini de içeren kısa bir CV (İngilizce).
b) Doktora yapma amacını açıklayan bir sayfalık niyet mektubu (İngilizce).
c) Yüksek Lisans transkriptinin bir kopyası (eğer İngilizce ya da Türkçe değilse lütfen bir tercümesini ekleyiniz).
d) Yüksek lisans derslerinin içerikleri ve okuma listeleri.
e) Yüksek Lisans tezinin bir kopyası (eğer İngilizce ya da Türkçe değilse lütfen bir tercümesini ekleyiniz).
f) Adayın yayınlanmış ya da sunmuş olduğu çalışmalarının kopyaları (varsa).

 


Bu sayfa İngilizce İktisat tarafından en son 15.08.2017 14:07:48 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM