İktisat Fakültesiİngilizce İktisat

İngilizce İktisat

Genel Bilgiler

İngilizce İktisat Bölümü, 1983 yılında kurulmuştur ve kısa sürede Türkiye'nin önde gelen iktisat bölümlerinden biri olmuştur.

Bölümümüz, uluslararası standartlarda yüksek seviyede lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarıyla öğrencilerimizi akademik kariyer yapmaya ve devlet sektörü ve özel sektördeki çalışma hayatına hazırlamaktadır. Öğrencilerimizin yurt içi ve uluslararası alanlardaki başarıları bize gurur vermektedir. Mezunlarımız, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) gibi kamu kurumlarında ve önde gelen banka ve şirketlerde çalışmaktadır. Birçok mezunumuz Avrupa ve Amerika'nın seçkin üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora eğitimi almaktadır. 2005-2006 akademik yılından itibaren TÜBİTAK'ın son sınıf lisans öğrencileri için verdiği yurt içi lisans üstü bursunu bölümümüzden birçok lisanüstü öğrencimiz kazanmıştır.

Bölümümüz, öğrenci değişim programları konusunda öğrencilerimize destek vermektedir. Socrates/Erasmus Programı kapsamında, bölümümüzün 31 üniversite ile yaptığı ikili anlaşmalar mevcuttur. 2014-2015 akademik yılında 25 öğrencimiz yurt dışına gönderilmiş ve bölümümüze 30 öğrenci gelmiştir.

Öğretim üyelerimizin iktisadi büyüme, kalkınma iktisadı, mikro iktisat, makro iktisat, iktisat politikası, uluslararası finans ve bankacılık, ekonometri ve çalışma ekonomisi gibi çeşitli alanlarda çalışmaları devam etmektedir. Bu alanlarda araştırma ve eğitim, teori ve uygulama bazında yürütülmektedir. Akademik kadromuz ve öğrencilerimiz arasındaki yakın iletişim bölümümüzün önemli özelliklerinden biridir. Temel amacımız, öğrencilerimize iktisat alanında geniş ve güçlü bir altyapı sağlayarak onları iş hayatına ve/veya lisansüstü çalışmalara hazırlamaktır.

 

Lisans programı broşürü TÜRKÇE İNGİLİZCE

Lisansüstü programlar broşürü İNGİLİZCE

 

Bu sayfa İngilizce İktisat tarafından en son 29.07.2015 02:02:03 tarihinde güncellenmiştir.