İktisat Fakültesiİngilizce İktisat

İngilizce İktisat

Akademik Kadro

 

İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ AKADEMİK KADROSU

Prof. Dr. A. Suut DOĞRUEL

Çalışma Alanları: Büyüme Teorisi, İktisadi Kalkınma, İstikrar Politikaları, Bölgesel İktisadi Entegrasyon, Teknolojik Değişme.

E-posta / Web Sitesi / +90 216 541 40 21 - 1111

Prof. Dr. Fatma DOĞRUEL 

Çalışma Alanları: İktisadi Büyüme ve Kalkınma Teorisi, Tarım İktisadı, Bölgesel İktisat, Bölgesel İktisadi Entegrasyon.

E-posta / Web Sitesi / +90 216 541 40 21 - 1113

Prof. Dr. Sadullah ÇELİK 

Çalışma Alanları: Para Teorisi, Uluslararası İktisat, Uygulamalı İktisat.

E-posta / Web Sitesi / +90 216 541 40 21 - 1104

Prof. Dr. İ. Mahmut TEKÇE 

Bölüm Başkanı

Çalışma Alanları: Uluslararası İktisat Politikaları, AB Ekonomisi, Çevre Ekonomisi

E-posta / Web Sitesi / +90 216 541 40 21 - 1114

Doç. Dr. R. Barış TEKİN 

Çalışma Alanları: Uluslararası İktisat Teorileri, Uluslararası Para İktisadı, Sanayi Politikaları.

E-posta / +90 216 541 40 21 - 1142

Yrd. Doç. Dr. Burcu DÜZGÜN ÖNCEL 

Çalışma Alanları: Uygulamalı Ekonometri, Mikroekonometri, Sağlık Ekonomisi, İşgücü Ekonomisi, Hanehalkı Düzeyinde Kadın İşgücü.

E-posta / +90 216 541 40 21 - 1118

 

Yrd. Doç. Dr. Bilge ERİŞ DERELİ

Çalışma Alanları: Türkiye Ekonomisi, Beşeri Sermaye ve İçsel Büyüme Modelleri, İstatistik ve Ekonometri.

E-posta / Web Sitesi / +90 216 541 40 21 - 1118

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÖZERKEK 

Çalışma Alanları: Kalkınma İktisadı, İşgücü İktisadı.

E-posta / Web Sitesi / +90 216 541 40 21 - 1128

Doç. Dr. A. Orçun SÖYLEMEZ 

Çalışma Alanları:Finansal Ekonomi, Uluslararası Finans.

E-posta / +90 216 541 40 21 

Yrd. Doç Dr. M. Nedim SÜALP 

Çalışma Alanları: Ekonometrik Modelleme, Uluslararası Parasal İktisat, İktisadi Politikalar.

E-posta / Web Sitesi / +90 216 541 40 21 - 1119

 

 


Dr. Pınar DENİZ

Çalışma Alanları: Uygulamalı Ekonometri, İstatistik, Yeni Keynesci Makro İktisat, Para Politikası.

E-posta / Web Sitesi /+90 216 541 40 21 – 1143


Dr. Bülent N. NOMER 

Çalışma Alanları: Oyun Teorisi, Endüstriyel Organizasyon.

E-posta / +90 216 541 40 21 - 1116

Arş. Gör. Altan BOZDOĞAN 

Çalışma Alanları: İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Türkiye Ekonomisi.

E-posta / +90 216 541 40 21 - 1142

Arş. Gör. Bilge NOMER 

Çalışma Alanları: İktisadi Büyüme, Kalkınma.

E-posta / +90 216 541 40 21 - 1128

 

Arş. Gör. Umurcan POLAT 

Çalışma Alanları: İktisadi Büyüme Teorisi, Para Teorisi, Çevre İktisadı.

E-posta / +90 216 541 40 21 – 1142

 

Arş. Gör. Gülşah ÖZŞAHİN 

Çalışma Alanları: Büyüme, Kalkınma İktisadı.

E-posta / +90 216 541 40 21 - 1108

 

 
  FARKLI BİRİMLERDEN DERS VERMEK ÜZERE GÖREVLİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Prof. Dr. Erhan ASLANOĞLU

Piri Reis Üniversitesi

Dr. Zeynep BEŞPINAR

M. Ü. Sosyoloji Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Seniha DAL

M. Ü. İng. İşletme Bölümü

Prof. Dr. Nazım ENGİN

Piri Reis Üniversitesi

Prof. Dr. H. Sinem ERGUN

M. Ü. İng. İşletme Bölümü

Prof. Dr. Ayşe GÜNER

M. Ü. Maliye Bölümü

 

Ercan GÜRVİT

 

M. Ü. Matematik Bölümü

 

Ateş KONCA

Partner, Ernst and Young Türkiye

 

İrem KONCA

 

M. Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu

 

Esra MOLU

M. Ü. Sosyoloji Bölümü

 

Yrd. Doç. Dr. Merve ÖZDEMİRKIRAN

 

M. Ü. İng. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü


 

Yrd. Doç. Dr. A. Atilla PEREK

M. Ü. İng. İşletme Bölümü

 

 

 

M. Akif TUNÇ

 

Senior Manager, Ernst and Young Türkiye


 

Bu sayfa İngilizce İktisat tarafından en son 27.04.2017 14:54:14 tarihinde güncellenmiştir.